WAT DOEN WIJ?

Op alfabetische volgorde:

 

 

Acupunctuur

De Acupunctuur neemt sinds de zeventiger jaren stilaan een vaste plaats in de Westerse samenleving. De toepassing van de “alternatieve” – of liever, complementaire – geneeswijzen is zover ingeburgerd in Europa dat nagenoeg in alle landen de autoriteiten de wettelijke situatie ervan willen normaliseren, ondanks een sterke tegenkanting van de gevestigde medische macht die zich vastklampt aan zijn monopoliesituatie. Ziekteverzekeringsinstellingen nemen nu reeds zelf het initiatief om de westerse complementaire therapieën te vergoeden.

Binnen deze Complementaire therapieën kan de Chinese Acupunctuur stoelen op een ervaring van meer dan vierduizend jaar. Zij wordt nu nog toegepast op ongeveer een derde van de wereldbevolking. Moeilijk om dit als placebo te gaan wegwuiven. Reeds in de zeventiger jaren publiceerde de WGO een lijst ziekten waarvoor de Acupunctuur effectief bleek te zijn. Zelfs de wetenschappelijke geneeskunde kan de effectiviteit van de Acupunctuur, op het veld zowel als in wetenschappelijke studies, niet meer naast zich neerleggen. Dat dit onderdeel van de Chinese geneeskunde niet beperkt blijft tot pijnbestrijding en stoppen met roken is nu wellicht ongeveer bij iedereen doorgedrongen.

Hoe meer onze “jonge” westerse geneeskunde zich verfijnt, hoe meer subtiele onderzoeksmethoden aan het licht brengen wat er achter de fysiologie en biochemie van het menselijke lichaam schuilt en hoe dichter wij komen bij wat de essentie vormt van de Chinese geneeskunde en Acupunctuur: de Energie.

Opmerkelijk is hoe de oude “energetische” theorieën van de chinezen nauwaansluiten bij de modernste wetenschappelijke opvattingen. De Yin Yang dialectiek is nagenoeg te identificeren met de theorie over de dualiteit materie-energie van de moderne fysica. Onze westerse embryologie bevestigt de traditionele Chinese Orgaankoppelingen. Zelfs in de moderne immunologie herkent men een weerspiegeling van wat in de oude Chinese teksten beschreven staat over de productie in het lichaam van de “verdedigingsenergie”.

Bovendien bieden deze traditionele theorieën hier bijzondere inzichten die hun steentje kunnen bijdragen bij het vatten van het mechanisme van het immuunsysteem, zowel als bij de behandeling van immuniteitverstoringen. Het is trouwens opvallend hoe de Acupunctuur, zelfs gericht op één bepaalde aandoening, niet alleen die aandoening effectief verhelpt, maar bovendien een duidelijke verbetering meebrengt van de algemene toestand en de weerstand van de patiënt. Dit komt omdat de traditionele Chinese Acupunctuur niet symptomatisch kan werken, vermits zij juist steunt op de samenhang van alle functies in het organisme. De Acupunctuur brengt een regulatie in actie die zich doorzet via het mesenchym (of fundamenteel weefsel, het ongedifferentieerde bindweefsel waar de fascia en tenslotte alle organen en lichaamsdelen uit ontstaan) dat alle delen van het organisme verbindt als in een ononderbroken netwerk. Doorheen dat netwerk circuleert de energie, zeg maar: de informatie.

Dit netwerk hebben de chinezen synthetisch herleid tot het Meridiaanstelsel, met de acupunctuurpunten erop, van waaruit het systeem kan bestuurd worden. Sommige van die punten komen precies overeen met westerse anatomische gegevens, bijvoorbeeld wanneer zij volgens de segmentatie van het zenuwstelsel overeenkomen met de interne organen. Voor de actie van vele andere punten heeft men echter niet noodzakelijk een westerse verklaring gevonden, maar dat zal de Chinese geneeskunde een zorg wezen: zij biedt zelf alle nodige inzichten om op een logische manier informatie te corrigeren en om te gaan met de meeste aandoeningen. De effectiviteit van de Acupunctuur bijvoorbeeld, is juist het grootst daar waar die van de westerse geneeskunde tekort schiet. De zogenaamde functionele klachten – zo vaak te snel afgedaan als “psychosomatisch” – maken de twee derden uit van de klassieke huisartsenpraktijk. Zij blijven meestal een raadsel voor de westerse arts en worden met verdoving zoet gehouden, totdat ze uiteindelijk erg genoeg worden om meetbaar te zijn. De meeste van deze “energetische” klachten – in het bijzonder ook de psychosomatische – kunnen echter door de logica van de Chinese energetische diagnose verhelderd worden en bij middel van de Acupunctuur eenvoudig opgelost.

In meer ernstige aandoeningen biedt de Chinese geneeskunde dikwijls inzichten die nieuwe uitwegen kunnen openen, eventueel naast de noodzakelijke klassieke behandeling. Ver van tegenstrijdig te zijn kunnen dus beide geneeskunden integendeel elkaar goed aanvullen. Acupunctuur kan ook voor deze patiënten zorgen voor een beter algemeen functioneren, fysisch en psychisch, dus meer comfort en snellere genezing. Bovendien gebruikt de Chinese geneeskunde een eenvoudige en beeldrijke terminologie die voor de patiënt begrijpelijk is en hem meer inzicht verschaft in zijn ziekteproces, meer inzage in zijn genezingsproces en dus meer mogelijkheid tot actieve deelname.

 Bron: www.jingming.org

Acupunctuur/Auriculo SiVAS

SiVAS staat voor ‘Subtiele interventies met het Vasculair Autonoom Signaal’. In 1967 ontdekte de Franse arts en ooracupuncturist dr. Paul Nogier dat een lichte aanraking van een gevoelig punt op de oorschelp een voelbare verandering aan de polsslag van de patiënt veroorzaakte. Raakte hij de oorschelp op een andere plaats aan dan gebeurde er niets met de polsslag. Nogier noemde dit verschijnsel het Vasculair (m.b.t. de bloedvaten) Autonoom Signaal (VAS).

Betrouwbare informatie
Dit VAS is volkomen autonoom, hetgeen zoveel wil zeggen als dat het ongecontroleerd op prikkels reageert. Je kunt natuurlijk vertellen wat je voelt en ervaart, maar dan filtert je bewustzijn die informatie altijd een beetje. Het VAS doet dat niet en geeft de therapeut dus altijd heel betrouwbare informatie over hoe je je voelt. Letterlijk uit de eerste hand.

Doelgericht
Aan de veranderingen van de polsslag kan de therapeut aflezen waar de bron zit van je niet prettig voelen, welke organen daar een rol bij kunnen spelen en welke emotionele blokkades je dwars kunnen zitten. Met het VAS kan de therapeut ook vaststellen welk effect een bepaald gezondheidsproduct kan hebben en wat je ervan mag verwachten. Daarmee kan de aanpak met (oor)acupunctuur en gezondheidsproducten heel doelgericht worden ingezet.

Subtiele interventies
‘Subtiele interventies’ heeft betrekking op de gezondheidsproducten die de SiVAS-therapeut zal adviseren. Dit zijn producten uit het SanoConcept. Dit zijn producten uit het SanoConcept. Deze producten werken subtiel doordat ze signalen geven die het lichaamseigen vermogen versterken en stimuleren om weer in balans te komen. De samenstelling van de SanoConcept gezondheidsproducten is uitsluitend op natuurlijke basis.

Samen met de SiVAS-polsdiagnostiek vormt SanoConcept een effectieve combinatie voor een subtiele maar effectieve benadering van allerlei specifieke, aspecifieke en emotionele factoren die een rol spelen wanneer het lichaam niet in balans is.

Door deze benaderingen bij elkaar te brengen ontstaat een mensbeeld met drie niveau’s:
(1) karakteristieke (persoonlijkheids)kenmerken (chakra’s) met (2) energievelden en -stromen en (3) een fysiek lichaam.

Hoe subtiel is subtiel?
De Rotterdamse arts Ton van Gelder (1943-2005) heeft het Vasculair Autonoom Signaal van Paul Nogier in Nederland geïntroduceerd. Hij heeft ook het SanoConcept ontwikkeld waarmee subtiele interventies op de regelsystemen van de mens worden gedaan. Hoe werken die subtiele interventies? Ton van Gelder: “Tijdens een congres hield ik een voordracht over mijn ervaringen met subtiele interventies in relatie tot het congresthema. Direct na afloop van mijn lezing was er – zoals gebruikelijk – gelegenheid tot het stellen van vragen, en een van de vragen kwam van een kritische collega naar de werkzaamheid van die zogenaamde subtiele interventies. Ik dacht even na en vroeg toen de aanwezigen of ze mee wilden doen aan een klein experiment. Of iedereen even op wilde gaan staan. Toen het gehoor daaraan gevolg gaf en iedereen stond, vroeg ik of ze weer wilden gaan zitten. “Kijk”, zei ik, “zo werkt nu een subtiele interventie. Met een kleine prikkel kan ik veel teweeg brengen. Alleen met de kracht van mijn stem heb ik miljoenen neuronen laten afvuren, honderdduizenden biochemische reacties geïnduceerd, duizenden kilo’s massa verplaatst en hopelijk tientallen mentale processen op gang gezet.”

Bron: www.sivas.nu

Andullatietherapie

Andullatie is een vrij recente behandelingsmethode die deel uitmaakt van de zgn. biofysische therapieën. Al meer dan 10 jaar wordt ze toegepast voor pijnverlichting, betere prestaties en wellness. Andullatie berust essentieel op een combinatie van mechanische vibraties en infraroodwarmte. Ze werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met wetenschappers, universiteitsklinieken en artsen. Andullatie werkt niet specifiek in op één bepaald orgaan of orgaansysteem, maar beïnvloedt positief de basisfuncties van het organisme. Ze legt het fundament voor het behoud en herstel van onze gezondheid.

Basisprincipe 1: Energieproductie in de cel
Cellen, de energieleveranciers in ons lichaam
Om te kunnen functioneren hebben onze cellen energie nodig. Die krijgen ze dankzij de molecule ATP (adenosinetrifosfaat). Als onze cellen onvoldoende energie krijgen, sterven ze af. Krijgen ze wel voldoende energie, dan zijn ze normaal gezien gezond, wat zich dan ook weerspiegelt in onze organen. Het goed functioneren van elk van onze organen is dan weer nodig voor onze algehele gezondheid.

Effecten op onze cellen
Onze cellen worden regelmatig vernieuwd. Er wordt een identieke kopie van de voorganger gecreëerd, uitgerust met alles wat een cel nodig heeft om te leven. Dit is een heel delicaat proces dat heel vatbaar is voor storingen. Ongezonde voeding, het natuurlijke verouderingsproces, stress en milieu-invloeden zorgen ervoor dat onze cellen het hard te verduren krijgen. Hun vermogen tot energieproductie en regeneratie neemt af en ze verliezen hun vitaliteit. In die zin zijn onze cellen een directe weerspiegeling van onze levensstijl. Op die manier bepalen we zelf de gezondheidsgraad van onze cellen. Energieverlies kan dus niet alleen waargenomen worden op cellulair niveau, maar is eigenlijk voelbaar als algemeen verlies van levensenergie.

Energieboost in onze cellen
Andullatie werkt via mechanische vibraties elektrische microstroompjes op die in onze cellen binnendringen en de productie van ATP (adenosinetrifosfaat) op gang brengen. Dit proces doet de hoeveelheid energie binnen onze cellen toenemen, wat dan weer een positief effect heeft op onze organen en algemene gezondheid.

Basisprincipe 2: Overlapping van pijnsignalen
Via Andullatie kunnen pijnsignalen ‘overlapt’ worden. In eerste instantie creëert Andullatie positieve signalen in onze lichaam, die de negatieve pijnsignalen als het ware verdringen. Ten gevolge van deze overlapping ontvangen de hersenen almaar meer positieve signalen, wat uiteindelijk resulteert in pijnverlichting. In tweede instantie zorgt regelmatige Andullatie er ook voor dat endorfine vrijkomt. Endorfine staat bekend als de ‘lichaamseigen pijnstiller’. Ze vermeerdert nog het pijnoverlappend effect.

Basisprincipe 3: Betere bloedcirculatie
Dankzij ons bloed wordt ons lichaam voorzien van voedingstoffen. Bij ontoereikende bloedcirculatie wordt dit proces verstoord en worden we moe of ziek. Dit is een bepalende factor voor de gezondheidstoestand van ons bloed. De bloedlichaampjes van ziek bloed klitten samen en verschrompelen. Gevolg hiervan is dat ze hun vitaliteit verliezen en almaar minder voedingstoffen vervoeren. Andullatie zet het bloed weer in beweging en maakt de bloedlichaampjes weer van elkaar los. Bijgevolg wordt het bloed vloeibaarder en worden de nodige voedingsstoffen weer in grotere hoeveelheden vervoerd. We voelen ons weer gezonder en vitaler. Studie: Invloed van ANDUMED-programma’s op de microcirculatie van de menselijke bloedsomloop (Prof. Dr. Ing. habil. M. Krauß et al). Slechte doorbloeding Doorbloeding na 15 minuten Andullatie.

Basisprincipe 4: Activeren van ontspanningsmechanismen
Fysieke ontspanning. Door voortdurend actief te zijn ontstaat spierspanning in het lichaam. Gevolg hiervan is dat spieren onvoldoende voedingsstoffen krijgen, en dan ontstaat pijn. Via de infraroodwarmte doet andullatie de bloedvaten uitzetten, en dankzij de mechanische vibraties worden ook de spieren beter doorbloed. Voedingsstoffen kunnen weer opgenomen worden en spanningen lossen op. Tal van klachten zijn het gevolg van gebrekkige doorbloeding.

Mentale ontspanning
Stress heeft een nefaste uitwerking op ons zenuwstelsel. Het menselijk zenuwstelsel is tweeledig : een stimulerend deel (sympathicus) en een kalmerend deel (parasympathicus). In stresssituaties is de parasympathicus overactief. Om het evenwicht opnieuw te herstellen zorgt andullatie, via de mechanische trillingen, voor positieve signalen, die de negatieve signalen van de sympathicus als het ware ‘relativeren’. Door de infraroodwarmte kunnen de trillingen dieper in het weefsel binnendringen. Dit maakt het mogelijk stress af te bouwen.

Basisprincipe 5:Stimuleren van de lymfestroom
Lymfe is een melkachtige, ietwat troebele lichaamsvloeistof die in de lymfevaten circuleert. Lymfe heeft een ontgiftingsfunctie en speelt een belangrijke rol bij de weefseldrainage (drainage = afvoer van lichaamsvochten). Immers, via lymfe wordt overtollig weefselvocht afgevoerd naar de lymfevaten en als onderdeel van het stofwisselingsproces verder verwerkt. Het gaat hier vooral om vetten en eiwitten die wegens hun volume doorheen de capillairwand niet tot in de bloedvaten geraken. Naast de bloedsomloop is het lymfestelsel het belangrijkste transportsysteem in het menselijk lichaam. Het is speciaal uitgerust voor het transport van voedings- en afvalstoffen en voert vooral ziekteverwekkers af, bv. bacteriën en vreemde indringers. Andullatie stimuleert en brengt de lymfestroom op gang. Gevolg daarvan is dat andullatie enerzijds een betere stofwisseling mogelijk maakt op het niveau van het lymfesysteem, en anderzijds voor een stabieler immuniteitssysteem zorgt doordat ziektes voorkomen worden dankzij de afvoer van ziekteverwekkers.

Bron: www.hhp.be

APS Therapie

Dé revolutionaire pijn therapie voor iedereen!

APS kan ingezet worden bij de meest uiteenlopende klachten. De therapie kan ingezet worden voor zowel lichamelijke als psychische aandoeningen. Deze revolutionaire manier van therapie helpt bij o.a. sportblessures, blessures, PMS, carpaal tunnel syndroom, vermoeidheid / CVS, burn-out, RSI, whiplash, spierklachten, dystrofie, achillespees- en andere peesontstekingen, gordelroos, fibromyalgie, slijmbeursontstekingen, gewrichtspijnen, herstel na operaties, slapeloosheid, hooikoorts, astma, eczeem, lage rugklachten, migraine, tennisarm, rugpijn, ME, MS.

APS therapie wordt niet alleen ingezet bij mensen met acute en chronische klachten maar wordt ook vaak ingezet in het geval van sport blessures. Zo is het mogelijk om na enkele minuten behandeling een uitval van enkele weken te voorkomen. Een sporter is vaak in goede conditie en dit is gunstig bij behandeling met APS-pijntherapie. In de sportwereld is het dan ook een belangrijke therapie die de mogelijkheden voor de sporter kan vergroten. Op een gezonde manier worden de eventuele blessures behandeld. Maar ook als preventieve behandeling wordt het lichaam fysiek op peil gehouden met de APS-behandeling.

Hoe werkt APS?
Pijnbestrijding met microstroom therapie zet het lichaam aan tot herstel of genezing omdat er gebruik gemaakt wordt van het eigen zelfgenezend vermogen. De prikkeling gegeven door de APS is een nabootsing van de zenuwstroompjes in het lichaam. Door de behandeling met APS microstroom therapie wordt de productie van ATP (Adenosinetrifosfaat) aanmaak in het lichaam verhoogd. ATP is een bio-energetische stof die zorgt voor de energiehuishouding in ons lichaam en wordt geproduceerd in de cel door de mitochondria. De ATP is van onschatbare waarde voor ons lichaam, want wanneer deze stof niet voldoende wordt aangemaakt, kan het lichaam niet goed herstellen of genezen. APS therapie stelt het lichaam in staat beter en sneller te herstellen door o.a. de aanmaak van ATP.

De ATP is bij chronische en acute blessures of chronische pijnklachten vaak verstoord omdat het lichaam minder ATP aanmaakt om herstel in gang te zetten. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld de lichaamseigen ontstekingsremmers en pijnstillers. Dit ATP is nodig om klachten aan te kunnen pakken in ons lichaam en tegelijkertijd de pijn weg te nemen of te verlichten. APS zorgt ervoor dat het lichaam de ATP-aanmaak kan verhogen en dat zodoende het zelfherstellend vermogen van het lichaam herstelt. APS verhoogt de ATP-aanmaak met ongeveer 500% waardoor de doorbloeding verbetert en het herstel van cellen in het aangedane weefsel stimuleert. APS therapie is dus géén pijn- onderdrukker maar neemt de pijn structureel weg door het probleem op te lossen.

Bij acute klachten, blessures en sportblessures kan er vaak al na enkele minuten van behandeling verlichting of genezing optreden. Bij sporters wordt het lichaam ook preventief fysiek op peil gehouden met de APS behandelingen en kan het apparaat goed worden ingezet om blessures te voorkomen. Maar ook bij klachten van chronische aard kan er vaak na enkele behandelingen verbetering waargenomen worden. Bijvoorbeeld in geval van reumatische aandoeningen of fibromyalgie zullen patiënten verlichting ervaren en zodoende een betere kwaliteit van leven hebben.

De therapie is veilig, pijnloos en betaalbaar maar wordt niet toegepast bij:

  • Personen die lijden aan epilepsie
  • Personen met elektrische implantaten (pacemaker, enz)
  • Personen die lijden aan kanker
  • Kinderen beneden de leeftijd waarop zij kunnen aangeven wat zij voelen
  • Personen die zwanger zijn
  • Personen met recentelijk hersen- of hartinfarct of acute trombose

Wat is het verschil tussen TENS en APS
> TENS,  wat ook gebruikt wordt bij pijnbestrijding, is een andere vorm van elektrotherapie. TENS onderdrukt de pijn, TENS een symptoombestrijder.
> APS Therapie verbetert de conditie van het lichaam en spreekt het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan, APS Therapie is een duurzame oplossing.

Bron: www.apstherapy.nl

Atlascorrectie

AtlasBehandeling
De “atlas” is de bovenste halswervel. Een atlasbehandeling is een dieptemassage met vibreerstift in de spierloge t.h.v. de bovenste ruggenwervels, met als bedoeling de schedel zo ontspannen mogelijk te laten balanceren op de atlas.

Omdat deze balans erg cruciaal is in regelmechanismen van lichaam én geest, leidt deze behandeling tot structurele en functionele verbeteringen van heel het organisme en versterkt zij het zelfgenezend vermogen op zowel fysisch als psychisch vlak.
De basisbehandeling bestaat doorgaans uit twee sessies met een vier à zeven weken tussentijd.

Meestal zijn de resultaten vrij duurzaam, af en toe is een herhalingsbehandeling op langere termijn (meerdere maanden tot jaren) aangewezen.
Deze methode verbetert de verhouding tussen de atlas en de schedel zonder manipulatie (dus geen “kraken”).

Het werken met een vibreerstift geeft een aantal effecten die niet manueel bereikt kunnen worden:
Ten eerste laten de trillingen van de vibreerstift toe om ook de diepste spierlagen (korte rechte en schuine nekspieren die manueel niet bereikt kunnen worden) te ontspannen, waardoor ook het gewrichtskapsel C0-C1 (schedelbasis – 1ste wervel, de atlas) soepeler wordt en de gewrichtsvlakjes kunnen verglijden naar een meer optimale verhouding (optimaal= exact 90° tussen de horizontale atlaslijn en de verticale schedelcondylusas).

Ten tweede gaan de trillingen de sensoren van het autonome zenuwstelsel in deze spieren (cfr. het “waarnemingsorgaan”) triggeren om een nieuwe setting point van spierspanning te registreren in de centrale aansturingskernen. Zodoende ontstaat een reset van de referentiewaarde voor de
basisspierspanning in het centrale zenuwstelsel. Deze reset maakt dat het bekomen effect mee bewaakt wordt door het centrale zenuwstelsel, en dat het gehele lichaam gereset wordt overeenkomstig deze nieuwe waarde.

De psychische effecten van de behandeling zijn te begrijpen vanuit de reset naar beneden toe van de piekdrempelwaarde in deze hersenkernen, synchroon met de reset van de basiswaarde. Deze piekdrempelwaarde geeft onbewuste “alarm” bij hoog oplopende (fysieke en/of psychische) spanning en is zo verantwoordelijk voor het optreden van stressreacties. De praktijk leert dat mensen na de behandeling onbewust sneller spanning verlagend gedrag gaan ontwikkelen bij oplopende stress. Bv: zich minder druk maken om kleinigheden, beter kunnen kiezen, gemakkelijker gezond assertief gedrag ontplooien, meer innerlijke rust ervaren, beter kunnen focussen, gemakkelijker innerlijke motivatie ontwikkelen, enz.

Bij baby’s en kinderen wordt de behandeling ook toegepast, zeker na een moeilijke geboorte (mechanische of psychische extra belastende omstandigheden), andere zware traumata, of oplopende stressklachten bij moeilijke overgangsmomenten in het leven (start lagere of middelbare school, emotionele blokkades, psychische en fysieke onrustverschijnselen, …). In de praktijk worden huilbaby’s, baby’s met refluxklachten, vertraagde ontwikkeling, en kinderen met obstipatie, bedplassen, ADHD vaak doorverwezen als osteopathische- of homeopathische behandeling te weinig resultaat oplevert. Ook zonder erg uitgesproken klachten kan deze behandeling kinderen helpen om de eigen mogelijkheden te optimaliseren en meer in balans op te groeien en te ontwikkelen.

Tot op ongeveer 12-jarige leeftijd is de behandeling erg kort en meestal haast pijnloos.  Het neurofysiologisch systeem is nog erg flexibel en weinig belast met opgestapelde spanningen en vastgeroeste (verkeerde) patronen, wat de behandeling vlot en gemakkelijk te verdragen maakt.

Bron: www.atlasbehandeling.be

Bowen Therapie

Wat is Bowen Therapie?
De Bowen Therapie is een milde en bijzondere, effectieve, manuele behandelmethode. Het is een holistische, manuele techniek die het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest sterk verbetert.
De Bowen Therapie is een natuurlijke geneeswijze en kenmerkt zich door het werken op de bindweefselfascie van het lichaam. De Bowenbehandelaar maakt kleine, zachte rolbewegingen met de duim en vingers op verschillende plaatsen. Behandelingen zijn vrijwel nooit pijnlijk en veel mensen ervaren een sessie als zeer ontspannend.

De Bowen Therapie is, mede door de zachte en subtiele handeling, geschikt voor alle leeftijden. Ook het soort klacht, aandoening of conditie vormt geen belemmering. Veel mensen ervaren een behandeling in de eerste plaats als aangenaam en ontspannend, bijzonder effectief! Want ondanks de ‘kleine’ bewegingen geeft de behandeling in veel gevallen een opmerkelijk resultaat. In feite is het niet te doen om de spier, maar om het bindweefsel, oftewel de fascie daaromheen. De rolbeweging zorgt voor een reflex in dit bindweefsel. Onze fascie ligt als één groot, ononderbroken net rond alle spieren, organen, bloedvaten en zelfs rond zenuwen. Ook gewrichtskapsel, banden en pezen zijn bindweefsel. De Bowen rolbeweging verbetert de prikkelgeleiding binnen de fascie en in het zenuwstelsel, dus van en naar de hersenen, sterk.
Voor sporters blijft de Bowen Therapie ter verbetering van de prestaties buitengewoon effectief.

Bovendien vermindert, bij regelmatig behandelen, de kans op blessure aanzienlijk. In de praktijk blijkt ook de hersteltijd na inspanning of bij herstel na ziekte veel korter. De behandeling duurt gemiddeld 45 minuten tot 1 uur. Belangrijk zijn de korte pauzes tijdens de behandeling, waarbij de cliënt met rust gelaten wordt om het lichaam de kans te geven de reacties te verwerken. Drie tot vijf behandelingen zijn meestal voldoende om duidelijk verlichting en/of verandering te geven, zelfs bij klachten die al langere tijd bestaan.

De Bowen Techniek is een zachte, zeer effectieve, ‘hands-on’ behandelmethode. Het kan gebruikt worden voor een groot aantal verschillende aandoeningen. De Techniek is gebaseerd op het feit dat het menselijk lichaam erg goed in staat is zichzelf te herstellen en op het principe dat het hele lichaam wordt behandeld, niet alleen het deel waar de pijn/disfunctie zich bevindt (holistische benadering).Bowen gebruikt zowel de westerse wetenschappelijke benadering betreffende anatomie en fysiologie, als ook de oosterse traditie betreffende energie.

Hoe werkt De Bowen Techniek?
Het holistische karakter van de techniek betekent dat we altijd de mens als geheel behandelen en niet alleen het deel waar de symptomen zich bevinden.Het doel van een Bowen behandeling is het creëren van balans, op fysiek niveau, op mentaal/emotioneel niveau en op spiritueel niveau. De mens en zijn/haar lichaam,  geest en ziel is heel goed in staat zichzelf te herstellen en die balans te hervinden, wat Bowen doet is daarvoor de juiste voorwaarden scheppen, als het ware ‘de sleutel omdraaien’ zodat de mens door de deur kan op weg naar balans.
Er zijn verschillende mogelijke werkingsmechanismen  binnen de techniek. Twee daarvan zijn de fascie en het zenuwstelsel.

De Fascie en het Piëzo-Electrisch Effect.
De fascie is het witte doorzichtige bindweefsel dat zich overal in het lichaam bevindt, onder meer rond en in de spieren.  Het heeft een aantal eigenschappen die belangrijk zijn voor het optimaal functioneren van het lichaam en hoe De Bowen Techniek dit kan verbeteren. Eén van de belangrijkste eigenschappen van de fascie die gebruikt wordt door de Bowen Rol is het Piëzo-Electrisch Effect. Dit betekent dat een vorm van energie (druk) wordt omgezet in een andere vorm van energie, in dit geval  een electrische stroom.

Deze electrische stroom loopt vanuit het drukpunt. Omdat de fascie continue is in het lichaam, loopt deze stroom in alle richtingen (als de golven in een vijver waar je een steen in hebt gegooid) door het gehele lichaam, hoewel het vaak bewust tussen twee punten wordt gehouden (“stoppers”). De “stoppers” zijn niet absoluut en vaak stroomt de electriciteit gedeeltelijk over de stoppers om via de fascie andere delen van het lichaam te bereiken.

Bowen werkt ook via de meridianen en andere energie banen, triggerpoints, neurale banen en  dermatomen. Dit betekent dat het Piëzo-Electrisch Effect niet alleen direct via de spieren loopt, maar, als de druk plaats vindt op een specifiek punt, dat bijvoorbeeld correspondeert met een acupunctuurpunt (op een meridiaan), een trigger point, een neurale baan of een dermatoom, de electrische stroom via deze banen loopt en de respectievelijke herstel mechanismen in werking zet. Dit is één van de redenen  waarom de effectiviteit van de Bowen Rol optimaal is als de specifieke lokatie voor de Rol accuraat is.

Proprioceptieve Feedback
Proprioceptieve Feedback is het neurologische systeem waarbij centraal zenuwstelsel communiceert met de spieren en de zintuigen om de interne en externe situatie van het lichaam te beoordelen, inclusief de positie van de extremiteiten, de spierspanning en de functie van de interne organen.

Omdat de hersenen een enorme hoeveelheid informatie binnen krijgen raakt het centraal zenuwstelsel gewend aanbinnenkomende informatie die niet verandert en reageert er niet meer op. Voor spieren kan dit tot gevolg hebben dat het lichaam ‘vergeet’ dat een spier niet optimaal functioneert (zowel wat betreft de spierspanning als de rusttoestand) en dus niet langer probeert iets aan de situatie te doen. Bowen activeert de werking van dit systeem op een aantal verschillende manieren, onder meer het Piëzo-Electrisch Effect, de activering van de Golgi-pees lichaampjes en de rekreceptoren. Op die manier verandert de Bowen Rol de informatie die in de hersenen aankomt, zodat de hersenen de spierspanning en lengte kunnen optimaliseren. Dit is één van de redenen waarom de Bowen Rol loodrecht op de richting van de spiervezels plaatsvindt, met comfortabele druk, om zodoende maximale verandering in informatie aan de hersenen te bewerkstelligen.

Bron: www.debowenschool.nl

Dry Needling

EE / EFT
Het doel van de techniek is het neutraliseren van de emotionele lading van herinneringen en lichamelijke pijnen. Het resultaat is mentale en emotionele balans. EE staat voor Emotioneel Evenwicht / EFT voor Emotional Freedom Techniqueen is ontwikkeld als een handzame therapie om bij onrust, spanning, examenstress, faalangst, fobieën etc. zelf mee aan de slag te gaan, waardoor je snel van dit onprettige gevoel af kan komen. Het wordt ook wel eens EHBO voor emoties genoemd. Het is een snelle en effectieve methode om de (negatieve) gevoelswaarde van acute stress omlaag te brengen, waardoor je je natuurlijk evenwicht weer terugvindt en weer emotioneel in evenwicht, meer in balans komt.

Bij veel lichamelijke en geestelijke klachten is een emotie de belemmering voor genezing. Ons lichaam geeft precies, van moment tot moment, aan, of wij emotioneel in evenwicht zijn of niet. Indien het evenwicht verstoord is, leidt dat tot verlies van energie, eigenwaarde en respect. Daardoor ervaar je angst, een fobie, onzekerheid, boosheid, jaloezie en andere klachten en bestaat de kans dat er gebrek aan vitaliteit, gezondheidsklachten en verlies van levensenergie optreden.

Emotioneel Evenwicht is gebaseerd op de oeroude kennis van de energiebanen (meridianen). Bepaalde punten van de energiebanen op je lichaam, acupressuurpunten, masseer je zelf. Het is snel aan te leren en je zult de relatie gaan zien tussen hoe je je lichamelijk voelt en je gedrag. Dit geeft je de sleutel in handen om dat te creëren wat je wilt.

Bron: www.beterzijn.nl

Bron: Emotional freedom techniques op Wikipedia

Fysiotherapie

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

In Nederland werken ongeveer 20.000 fysiotherapeuten in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en – steeds vaker – op de bedrijfsvloer. Samen met de algemeen fysiotherapeut werkt u aan meer bewegingsvrijheid en een betere kwaliteit van leven.
De algemeen fysiotherapeut behandelt patiënten individueel of in groepen. Hij gaat samen met u aan het werk om u zo snel en zo goed mogelijk resultaat te laten behalen. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt hij samen met u naar uw wensen, uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen.
De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook daarvoor kunt u terecht bij de fysiotherapeut.

Bron: www.defysiotherapeut.com

Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie / begeleidingsvorm. Ze is er op gericht de cliënt weer in contact te brengen met zijn/haar gevoelens. En daarmee met zichzelf. In de haptotherapie speelt, naast het gesprek en belevingsgerichte activiteiten, de positieve werking van aangeraakt worden een belangrijke rol. Wanneer je wordt (aan)geraakt, komt datgene naar de oppervlakte wat werkelijk in je leeft. Zo wordt voelbaar gemaakt wanneer je blokkeert en jezelf terughoudt. Of juist teveel investeert.
Het geeft je inzicht in de wijze waarop je in het leven staat. En in de wijze waarop je omgaat met je problemen en klachten.

Wanneer haptotherapie?
Voor psychische/gevoelsmatige klachten, zoals:
angstig en onzeker voelen;
gevoelens van minderwaardigheid;
onvrede over je eigen functioneren;
prikkelbaarheid;
onrust;
relationele problemen;
acceptatieproblemen (van verlies of ziekte).

Voor lichamelijke klachten zonder direct lichamelijke oorzaak, zoals:
spanningshoofdpijn, nekpijn of schouderpijn;
buikklachten;
hyperventilatie;
vermoeidheid;
slaap- of concentratiestoornissen.

Bron: www.haptotherapie.nl

Homeopathie

Homeopathie is een geneeskunde waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam geprikkeld en geactiveerd wordt. Het principe van homeopathische geneeskunde is dat iemand van een aandoening of ziekte kan worden genezen, door het toedienen van een homeopathisch geneesmiddel, dat bij een gezond mens dezelfde symptomen oproept als de betreffende aandoening of ziekte.

Homeopathie is een holistische geneeswijze, wat betekent dat de mens als geheel centraal staat. Als lichaam en geest niet in evenwicht zijn, kan een mens kwalen krijgen of ziek worden. Het belang is dan ook om niet alleen de symptomen te onderdrukken, maar het evenwicht te herstellen. Homeopathische geneesmiddelen zijn mild, veilig en onschadelijk voor lever en nieren. Ze vormen geen belasting voor het milieu en worden niet op dieren getest. Daarmee is homeopathie een zeer duurzame en natuurlijke geneeswijze die goed is voor mens, dier en milieu.

Samuel Hahnemann: Het gelijke met het gelijkende genezen
De grondlegger van de homeopathie is de Duitse arts en scheikundige Samuel Friedrich Christian Hahnemann (1755-1843). Hij introduceerde voor het eerst de naam ‘homeopathie’, afgeleid van de Griekse woorden ‘homoios’ (gelijksoortig) en ‘pathos’ (lijden). In 1796 formuleerde hij het gelijksoortigheidsprincipe, ook wel de similiawet genoemd. Dit principe houdt in dat iemand van een ziekte kan worden genezen door het toedienen van een zeer kleine hoeveelheid stof die bij een gezond mens dezelfde symptomen oproept als de betreffende ziekte.

Hoe dat kan?
Uit hedendaags celonderzoek aan de Universiteit van Utrecht* is gebleken dat een kleine dosis van een giftige stof het zelfherstellend vermogen van de cel (stimulering van verschillende specifieke hersteleiwitten) kan verhogen. Uit dat onderzoek bleek dat hoe meer die kleine dosis van de gebruikte stof op de oorspronkelijke stof lijkt die schade aan de cel had aangebracht, hoe duidelijker dit effect was. Bij een kleine dosis van een heel andere giftige stof dan de oorspronkelijke stof die was uitgetest, trad dit effect niet op. We kunnen dus stellen dat in hedendaags wetenschappelijk fundamenteel onderzoek het similiaprincipe, zoals door Hahnemann geformuleerd, op celniveau is aangetoond.

Hahnemann is dan wel de grondlegger van de homeopathie zoals wij die nu kennen, maar de oorsprong van de homeopathische geneeswijze gaat veel verder terug. De Griekse arts en natuurfilosoof Empedokles, die leefde in de vijfde eeuw voor Christus, was bekend met het idee dat het gelijksoortige door het gelijksoortige genezen kan worden. De Griekse geleerde Hippocrates (460-359 voor Christus) gebruikte ook het gelijksoortigheidsprincipe: ‘similia similibus curentur’ (het gelijke met het gelijkende genezen). Hippocrates is de grondlegger van de hedendaagse artsenij en nog steeds leggen alle artsen ter wereld een eed af gebaseerd op zijn uitgangspunten. De Zwitserse arts-alchemist Paracelsus (1493-1541) onderkende eveneens dat ziekteverschijnselen door een vergiftiging met een kleine hoeveelheid van het gelijke vergif konden verdwijnen. Paracelsus gebruikte zijn verworven kennis door mineralen en plantenextracten in de geneeskunde toe te passen.

Homeopathische geneesmiddelen
Het basismateriaal van homeopathische geneesmiddelen kan bestaan uit planten of stoffen die een minerale of dierlijke oorsprong hebben. Alle middelen zijn op hun werkzaamheid getest op mensen, niet op dieren. Meestal kunnen homeopathische geneesmiddelen naast andere, reguliere geneesmiddelen gebruikt worden. Afhankelijk van het behandelplan kan het zijn dat het gebruik van reguliere medicijnen verlaagd of gestopt kan worden. Hierover kan alleen je behandelaar een uitspraak doen. Het is belangrijk dat je met je arts of klassiek homeopaat spreekt over je zorgprogramma en medicijngebruik, waardoor de behandelaar volledig op de hoogte is.

Zelfzorgmiddelen
Zelfmedicatie in de homeopathie is het behandelen van niet ernstige aandoeningen en klachten zoals bijvoorbeeld verkoudheid, kneuzingen of lichte huidbeschadigingen. Indien zelfmedicatie na korte tijd geen effect heeft, adviseren wij je een arts (voor homeopathie) of klassiek homeopaat te consulteren. Lees van zelfzorgmiddelen altijd de bijsluiter.

Bereiding van homeopathische geneesmiddelen
Uit het basismateriaal (van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong) wordt eerst een oertinctuur bereid. Deze wordt vervolgens gepotentieerd, dat wil zeggen: volgens een bepaalde methode verdund en geschud. Potentiëren gebeurt in stappen van 1 op 10 (D-potenties), 1 op 100 (C- of K-potenties) of 1 op 50.000 (LM- of Q-potenties). Achter de Latijnse naam van het geneesmiddel staat de verdunning, bijvoorbeeld Arnica D3.

Homeopathische geneesmiddelen worden in druppel-, korrel- of tabletvorm gegeven. Melksuikerkorrels (granuli) of melksuikertabletten worden daartoe in de gepotentieerde, geneeskrachtige vloeistof gedrenkt. Homeopathische druppels bevatten 50% alcohol en zijn minder geschikt voor inname door kinderen.

Houdbaarheid homeopathische geneesmiddelen
Afhankelijk van de potenties geldt een houdbaarheidsperiode van vijf jaar tot vrijwel onbeperkt. De bijsluiter of de toelichting van je homeopathisch behandelaar geeft hierover duidelijkheid.

Geregistreerde geneesmiddelen
Voor alle medicijnen in Nederland geldt een strenge selectie voordat zij mogen worden verkocht. Dit geldt ook voor homeopathische geneesmiddelen. Op de websites van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Agentschap CBG en Neprofarm staan de lijsten van geregistreerde homeopathische geneesmiddelen vermeld.

Bron: www.vereniginghomeopathie.nl

Bron: www.academievoornatuurgeneeskunde.nl/

Hot- en Cold Stone Massage

Ervaar de diepe werking van pure warmte
Basaltstenen hebben de eigenschap warmte vast te houden en worden daarom sinds mensenheugenis gebruikt ter bevordering van de gezondheid. Zo werd deze techniek bijvoorbeeld vroeger in verschillende culturen tijdens badrituelen toegepast.

Waarom is de Hot- en Cold Stone massage zo effectief en wat doet het met je?
Hot- en Cold Stone massage is een zeer ontspannende en diepwerkende massage met basaltstenen. Deze worden in water opgewarmd tot 45-50 graden. Marmeren stenen worden in ijsblokjes gekoeld. De warmte van de stenen en het strijken en kneden geven niet alleen een oppervlakkige doorbloeding, maar dringt ook dieper door in de spieren, gewrichten en verlicht spanningen van je spierweefsel. Dit maakt de behandeling zeer effectief en ontspannend. Het draagt bij aan het zelfherstellend vermogen, stimuleert de afvoer van vrijgekomen afvalstoffen en zorgt voor balans.

Nadat een deel van je lichaam is behandeld volgt het kort opleggen en bestrijken met koude marmeren of basalt stenen. Dit geeft een extra impuls aan je bloedsomloop en stimuleert daarmee de afvoer van afvalstoffen en aanvoer van voedingsstoffen.

Voor wie?
Deze vorm van massage is zeer geschikt bij spanningen, stress, na sport of bij rug- en nekklachten, gewrichtsproblemen (mits niet ontstoken) of een slechte doorbloeding. Het is bovenal voor mensen die het zichzelf gunnen om te genieten van de weldaad die een Hot- en Cold Stone massage biedt.

Bron: www.gremassage.nl

Manuele Therapie

De manueel therapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen.In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard kunnen gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De manueel therapeut werkt vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden vooral aan klachten aan de wervelkolom en klachten die daarmee samenhangen.

Veel voorkomende klachten die de manueel therapeut behandelt, zijn:
• hoofd- en nekpijn, samen met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
• nek- en schouderklachten met pijn die uitstraalt tot in de armen;
• klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn;
• artrose van de heup;
• lage-rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;
• bepaalde vormen van duizeligheid, opgewekt door het bewegen van de nek;
• kaakklachten, eventueel gecombineerd met nekklachten.

Gewrichten kunnen ook een te grote bewegelijkheid hebben. Dat kan leiden tot instabiliteit en klachten. In dit geval kan de manueel therapeut u met specifieke trainingsadviezen leren uw gewrichten door middel van spieren stabieler te maken.

Bron: www.defysiotherapeut.com

Bron: www.manueletherapie.nl

Medical Taping

Medical Taping Concept
De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. In deze periode werden daar tapemethoden met elastische tape ontwikkeld die de bewegingsleer (kinesiologie) en de kennis over de spieractiviteit in het menselijk lichaam als uitgangspunt namen. De grondleggers van Medical Taping waren er zich namelijk van bewust dat beweging en spieractiviteit onmisbare factoren zijn bij het genezen en voorkomen van lichamelijke problemen.

De achterliggende gedachte hierbij is dat spieren niet alleen invloed hebben op de bewegingen van het lichaam, maar bijvoorbeeld ook de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur beïnvloeden. Als de spieren niet goed werken, kan dat dus resulteren in uiteenlopende klachten en symptomen. Wanneer de niet goed functionerende spieren echter ondersteund worden met deze speciale elastische tape, zal dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam stimuleren.

Toen het concept verder werd ontwikkeld, bleek al snel dat de behandelingstechnieken zo veelzijdig zijn dat er naast de behandeling van spieren ook vele andere toepassingsgebieden bestaan. Nieuwe technieken en aanvullingen volgden elkaar in snel tempo op. Zo ontstonden er dus nieuwe behandelingsmethoden, zoals “Medical Taping”, “Lymf Taping”, “Meridiaan Taping” en “Cross Taping”. Al deze methoden zijn vervolgens samengebracht in het Medical Taping Concept.

Inmiddels is het Medical Taping Concept wereldwijd bekend  en wordt door diverse soorten professionele behandelaars  binnen de gezondheidszorg  toegepast. De achtergrond gedachte van het Medical Taping Concept op een rijtje:
De CureTape® beïnvloedt het neurologische en circulatoire systeem van het lichaam en ondersteunt de lichaamseigen genezingsprocessen.
Het werkt volgens de principes van de kinesiologie.
Het ondersteunt het spierstelsel.
Immers is het veneuze systeem, het lymfesysteem en ook de lichaamstemperatuur, afhankelijk van een goed functionerend spierapparaat.
In tegenstelling tot de conventionele tapemethode, die vaak met niet rekbaar materiaal ten doel heeft een beperking van de gewrichten te bewerkstelligen, bereikt deze tapemethode juist een “vergroting van de mobiliteit” door functieverbetering.

Het principe is: Activeren in plaats van fixeren met daarbij behoud van de volledige functionaliteit van de spieren.

Bron: www.fysiotape.nl

Meditatie

Bron: Wikipedia over Meditatie

Mindfulness

Bron: Wikipedia over Mindfulness

Natuurgeneeskunde

Bron: Wikipedia over Natuurgeneeskunde

NES miHealth

Een eerste herstel van de lichaamsenergie door krachtige therapieën, die helpen blokkades op te heffen, triggerpoints te stimuleren en de energiestroom te corrigeren.

De NES miHealth scant het menselijk lichaamsveld (human body-field)

De aanbevolen behandeling kan meteen worden gegeven met het device in direct contact met het lichaam.

Of in de zendmodus – op enige afstand van het lichaam.

DRAAGBAAR – NIET-INVASIEF – BEWEZEN
De NES miHealth is een krachtig, handzaam en niet-invasief instrument dat zowel effectief ondersteunt bij het opheffen van energieblokkades als bij het identificeren van algemene klachten.
U kunt de NES miHealth tijdens een sessie in uw praktijk gebruiken om blokkades en andere klachten die mede aan de hand van de ProVision-scan zichtbaar zijn geworden, te helpen verdwijnen en verlichten (door middel van software met specifieke therapiefuncties).

Een behandeling met de NES miHealth zorgt ervoor dat het lichaam wordt voorbereid om nieuwe informatie en bouwstoffen te ontvangen via de Infoceuticals en de NEStrition. Hiervoor krijgt uw cliënt een protocol mee dat hij thuis kan uitvoeren.

Hoe de NES miHealth werkt
De NES miHealth helpt het lichaam te trainen en stimuleren door zich specifiek op die lichaamsdelen die genezing nodig hebben, te richten. Het instrument doet dit primair door ultra-weak signals uit te zenden op frequenties die zijn afgestemd op specifieke delen van het lichaamsveld, en door te ‘luisteren’ hoe het lichaam hierop reageert.

Het doel is de energie van het lichaam weer maximaal te laten stromen. Dit doen we omdat het lichaam makkelijk ‘pijnpatronen’ in stand houdt als de energie traag en/of onderbroken is. Het herstellen van de energiestroom is bovendien cruciaal om de weg vrij te maken voor de nieuwe en helende informatie, die het lichaam ondersteunt bij het ontwikkelen en trainen van nieuwe patronen voor gezondheid en welzijn. Daarom starten we altijd met behandelingen van de miHealth voordat we cliënten adviseren Infoceuticals en NEStrition in te nemen.

Waar het in essentie op neerkomt is dat de NES miHealth de taal van het menselijk lichaam ‘spreekt’. Hij doet dit door elektronische impulsen af te geven die zijn afgestemd op de bron van de pijn of het probleem – datgeen wat het lichaam vergeet te doen (bijvoorbeeld dat bepaalde informatie is verstoord en daarom een bepaalde fysieke functie niet meer (helemaal) uitvoert).

Hierdoor is het lichaam beter in staat te helen omdat het zich zowel de locatie als de oorzaak van het probleem herinnert (dat zich overigens in verschillende delen van het lichaam kan bevinden). De NES miHealth heeft eveneens een direct biochemisch effect op de C-zenuwbaan. Een speciaal type waar 85% van alle zenuwen in het lichaam uit bestaat. De functie van deze zenuwen is het stimuleren van neurale en andere peptiden die zorgen voor pijnreductie en weefselherstel stimuleren. Deze zenuwbanen reageren meestal meteen op elektrostimulatie, zoals dat ook bij de inzet van de NES miHealth gebeurt.

Een ander uniek kenmerk van de NES miHealth is dat alle functies zowel op – in direct contact met – het lichaam, als op enige afstand van het lichaam – in de zendmodus – te gebruiken zijn. Dit betekent dat uw cliënten – onder alle omstandigheden en bij alle symptomen en klachten, een volledige therapie bij u kunnen volgen.

Onderzoek naar de werking van de NES miHealth
We hebben onlangs een groot onderzoek gedaan voor de NES miHealth. Dit onderzoek besloeg 251 participanten, en inventariseerde gegevens bij 367 informatiepunten. In deze studie kreeg 88% van de deelnemers een behandeling met de NES miHealth tijdens het eerste consult. Het positieve effect op het algehele herstel volgde na de tweede en derde therapeutische sessie. Hiermee hielp de NES miHealth de cliënten een nog hoger welzijn te bereiken. Hier vindt u meer uitkomsten van het onderzoek.

NES miHealth technologie
Een van de redenen dat de NES miHealth zo succesvol is – zowel in studies als uit de ervaring bij practitioners – is dat NES Health de enige is die vier technologieën gebruikt om het lichaam te helpen stimuleren en voeden:

> Bio-elektrische stimulatie: ondersteunt de stimulatie van de huid en de bloedcirculatie in het onderliggende weefsel. Zorgt er daarnaast dat er neuropeptiden vrijkomen en C-fibers worden geactiveerd.
Global Scaling frequenties: frequenties die zijn gebaseerd op de trillingen van de menselijke energie. Hierdoor is de miHealth in staat ondersteuning te bieden bij het corrigeren van de energiestromen in het (lichaams)veld.

> Medicinale informatie: deze specifieke en gepatenteerde codes heeft NES health geïdentificeerd bij het in kaart brengen van het gehele menselijke lichaamsveld. Deze helpen bij het vrijmaken en herstellen van de energie van het lichaamsveld en ondersteunen bij het optimaal opnemen van de imprinted Infoceuticals en NEStritions.

> Gepulseerde elektromagnetische frequenties: elektrische energie die magnetische pulsen stuurt naar weefsel dat geblesseerd is. Om herstel en het zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren en ontstekingen te verminderen.

Bron: www.neshealth.com

NES ProVision scan

Scan het lichaam in slechts enkele seconden voor een gedetailleerde analyse van de drie kritische factoren voor gezondheid: informatie, energie en biochemie.

Scan eenvoudig in slechts enkele seconden het lichaamsveld van uw cliënt door hun hand op de scanner te plaatsen.

NES ProVision identificeert de blokkades en afwijkingen in de energiestroom en de informatie.

De ProVision geeft op zijn beurt een advies voor een behandelprotocol om het aangeboren, zelfherstellende vermogen van het lichaam te stimuleren.

SNEL – GEDETAILLEERD – ACCURAAT
De ProVision Geavanceerde Analyse Software stelt u in staat om ‘achter’ de symptomen van uw cliënt te kijken.  Zodat u helder de afwijkingen in de informatie en de huidige energieblokkades kunt waarnemen. De ProVision geeft tegelijkertijd aanbevelingen voor de benodigde voedingsstoffen om het lichaamsveld te helpen herstellen en weer op te bouwen.

Op basis van meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek en meer dan een decennium aan klinische studies en het gebruik door practitioners, levert de NES ProVision snelle, gedetailleerde en accurate analyse. En misschien wel het meest sterke punt: de krachtige analyse is extreem makkelijke te ‘lezen’ en te begrijpen. Door met een simpele handeling uw miHealth of speciale scanner aan de ProVion te koppelen krijgt u in één klik en een paar seconden een anatomisch-correct en uiterst gedetailleerd grafisch overzicht.

Binnenkort heeft u tevens de mogelijkheid om cliënten op afstand te scannen, ze hoeven dan niet meer langs te komen voor een consult.
Door gebruik te maken van de NES ProVision bent u staat om 150 (sub)systemen van lichaamsveld te consulteren, zoals een:

> Energieanalyse: identificeert energieblokkades in de spieren, het skelet, de energiekanalen en analyseert de kracht van de energie die wordt geproduceerd door de verschillende systemen en organen;

> Informatieanalyse: toont verstoringen in de informatie van het hoofdbesturingssysteem van het lichaam: het lichaamsveld;
> Nutritionele analyse: markeert probleemgebieden in absorptie en metabolische processen en identificeert gevoeligheden, malabsorptie en intolerantie voor bepaalde voedingsmiddelen. En geeft een aanbeveling voor de inname van supplementen.

>Milieuanalyse: detecteert verstoringen in het lichaamsveld als gevolg van specifieke omgevingsfactoren, toxines, elektromagnetische straling en geeft weer in welke mate het lichaam in staat is hier mee om te gaan;

> Emotionele en Mentale analyse: identificeert de kernemoties, overtuigingen, en zelfs of iemand in staat is om creatief te zijn en zaken te verwezenlijkheden in het leven. Toont eveneens shocks en trauma’s die onlangs hebben plaatsgevonden, mogelijk (nog) conflicteren en zichtbaar zijn in het lichaamsveld – als weefsel, in de cellen of in het energetische geheugen.

Wat betekent dit voor u en uw praktijk?
Dit betekent dat de uitgebreide analyse van de NES ProVision u een inwendige momentopname geeft van urgente afwijkingen en blokkades in de bio-energetische anatomie van uw cliënt. Deze verstoringen zijn direct gecorreleerd aan het fysieke lichaam. Daarom gebruiken de practitioners de ProVision vaak om afwijkingen te detecteren en te behandelen voordat zij zich manifesteren in het fysieke lichaam.
Daarnaast kan de ProVision, als onderdeel van het totale Total WellNES-systeem, helpen om de afwijkingen, die zich reeds gemanifesteerd hebben, succesvol te corrigeren.

Als het regelmatig scannen wordt opgenomen in de lifestyle van uw cliënt – als preventieve maatregel voor een optimale gezondheid, en om intern evenwicht te bereiken en te handhaven, kan de inzet van de ProVision, met zijn voorgestelde behandelprotocollen, leiden tot een ontzagwekkend positieve staat van algehele gezondheid en energie. En een dagelijks leven dat pijnvrij is en boordevol vitaliteit.

Speciale kenmerken voor unieke behoeften in uw praktijk
De NES ProVision helpt u bij het ontwikkelen van laser- gefocuste behandelprotocollen, die op maat zijn en precies datgene aangeven wat het lichaam nodig heeft om het te helpen herstellen naar een optimale gezondheid.

De sterke inzichten helpen ook om ‘achter’ de symptomen van uw cliënt te kijken, specifiek naar de drie kritische factoren voor gezondheid, namelijk: de informatie, energie en biochemie van het lichaamsveld. Dit in combinatie met onze mooie grafische en makkelijk te begrijpen schermen, maakt dat uw klant eenvoudig de status van zijn lichaamsveld – voor én na de handeling – kan waarnemen. Dit biedt ‘tastbaar’ bewijs van de transformatie – lang nadat ze hun klachten zoals hoofdpijn en allergieën hadden, en zich deze mogelijk al nauwelijks meer herinneren.

Bron: www.neshealth.com

Oberon scan

De OBERON geeft op verschillende manieren aan waar ziekte zich kan manifesteren. Aan de hand van de ‘kleursymbolen’.

wit = onderfunctie / blokkade
geel = ideaal
oranje = bijna ideaal
rood = stress , beetje compensatie
bruin = lijf moet harder werken om gezond te blijven, biochemische onbalans
zwart = lijf moet steeds harder werken, beginnende pathologie kan ontstaan
Aan de hand van ‘frequenties’ analyseren.

De rode lijn staat voor katabole processen / afbraakprocessen, waarbij stoffen als koolhydraten, vetten, eiwitten en nucleïnezuren worden afgebroken.De blauwe lijn staat voor anabole processen / syntheseprocessen, waarbij cellulaire bestanddelen worden opgebouwd.

Bron: www.centrumvitaal.nl

Osteopathische Mobilisatie

Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij de manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen, ontstaan door een bewegingsverlies van om het even welk weefsel, centraal staat.

Osteopathie is tezelfdertijd een wetenschap, een kunst en een filosofie. Een wetenschap omdat een grondige kennis van de medische basiswetenschappen zoals anatomie en fysiologie essentieel is om de osteopathie op een veilige en competente manier te kunnen uitoefenen. Een kunst omdat de osteopathie wordt uitgeoefend door mensen met talent en overtuiging die zeer goed verstaan hoe een patiënt moet worden benaderd. Het is de kunst om de gezondheid en het evenwicht te stimuleren of te herstellen.
Een filosofie omdat de osteopathie een specifiek denkmodel is dat gebaseerd is op biologische principes.

Bron: www.osteopathie.eu

PNEI Psycho Neuro Endocrino Immunologie

Alles houdt verband met elkaar. Leefwijze, voeding, gedrag, emotie, conflicthantering, ervaringen, gedachten en overtuigingen, je staat van bewustzijn…. samen weven ze het web dat het draagvlak voor je leven en voor je gezondheid vormt. De Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie, kortweg PNEI genoemd, is de wetenschap die zich bezig houdt met al deze facetten en hun onderlinge samenhang.

Het ontstaan van de orthomoleculaire geneeskunde
De term ‘orthomoleculair’ werd voor het eerst gebruikt in 1968, door professor Linus Pauling. Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond, en moleculair staat voor: de moleculen betreffende. In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men er dus naar het lichaam stoffen aan te bieden die het optimaal kan gebruiken en verwerken om gezondheid te behouden of te herstellen.

De geneeskrachtige werking van voeding werd door Hippocrates (460-377 v Chr) al geroemd. Maimonides (1135-1204) hanteerde de stelling dat: ‘geen enkele ziekte die door dieet kan worden genezen, met andere middelen dient te worden behandeld’. De invloed van voeding raakte de afgelopen eeuwen op de achtergrond doordat er schijnbaar effectievere behandelmethoden werden ontwikkeld. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de chirurgie, antibiotica als krachtig middel tegen infectieziekten, verschillende vormen van medicatie, radiotherapie en chemotherapie… Deze therapieën boekten snelle resultaten waarbij de essentiële rol van voeding als ondergeschikt werd ervaren.

In de loop van de 20e eeuw werd het steeds duidelijker dat er ziektebeelden voorkwamen die met één enkele stof konden genezen. De bekendste voorbeelden zijn die van scheurbuik, wat voorkomen werd door vitamine C, en Engelse ziekte of rachitis, waar vitamine D een sleutelrol vervult. We hebben het hier over gebreksziekten, die te voorkomen zijn door een minimale dosis van een bepaalde voedingsstof, maar wat nu als we gaan kijken naar álle functies die zo’n stof heeft, wat zou dan de optimale dosis zijn om gezonder in plaats van “niet ziek” te worden? Dan wordt het steeds duidelijker dat voeding meer invloed heeft dan alleen het voorkomen van deze typische gebreksziekten.

Uit een groeiend aantal naoorlogse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er wel degelijk een niet te verwaarlozen relatie bestaat tussen voeding en ziekten. Zo is inmiddels wel aangetoond dat slechte voedingsgewoonten een rol spelen bij het ontstaan van bijvoorbeeld obesitas, kanker, hart- en vaat ziekten en ouderdomsdiabetes.

Chronische stress
Langdurig onder stress functioneren put uit, vaak zonder dat je dit bewust bent. Je loopt continue op je reserve, tot de tank echt leeg is. Chronische stress versnelt het ouderdomsproces en leidt tot chronische, degeneratieve ziekten. Voedingssupplementen verminderen de schadelijke effecten van chronische stress.

Leefstijl
Eetpatroon, sport en spel, slaap, uitgaan, roken, ontspanning, sociale contacten… Het heeft allemaal effect op het verbruik van voedingsstoffen en energie en daarmee op de gezondheid.

Aanvulling met supplementen
Willen we ziekten voorkomen dan wel genezen, dan kan het nodig zijn, naast een zo volwaardig mogelijke voeding, extra voedingsstoffen in de vorm van voedingssupplementen in te nemen. Voedingssupplementen zijn niet meer of minder dan een grotere hoeveelheid vitaminen, mineralen of andere voedingsstoffen in geconcentreerde vorm in capsule, tablet of poedervorm die voor specifieke doeleinden worden voorgeschreven.

Orthomoleculaire voeding en voedingssupplementen kunnen in het algemeen zonder problemen gebruikt worden naast andere behandelingen zoals regulier geneeskundige behandelingen of bijvoorbeeld homeopathie. Uiteraard kunnen orthomoleculaire middelen en reguliere medicijnen elkaars werking beïnvloeden. Het is daarom van belang dat een arts, apotheker of therapeut op de hoogte is van wat u gebruikt.

Bron: www.bewustgezond.nl

Pitjit Kaki

Pitjit betekent in het Indonesisch masseren en kaki betekent voeten. Pitjit wordt al duizenden jaren overgedragen van (groot)ouder op (klein)kind.

De hele dag worden we “gedragen” door onze voeten. Ondanks deze dagelijkse belasting besteden we maar weinig aandacht aan onze voeten. Het stimuleren van de doorbloeding en het bevorderen van afvoer van afvalstoffen dragen bij aan het bestrijden van pijnlijke en vermoeide voeten. Er wordt een ontspannende voetmassage gegeven. Naast de voeten wordt ook aandacht besteed aan de onderbenen. Maak kennis met deze bijzondere manier van masseren.

Bron: www.gremassage.nl

Reiki

Bron: Wikipedia over Reiki

Sport- en ontspanningsmassage

Bron: www.gremassage.nl

Triggerpoint De-Activativatie

Bron: www.oos.co.nz

Vitaliteitcoaching

Bron: www.praktijkkaki.nl