CONTACT

Contactgegevens:
Gezondzijncentrum Praktijk Kaki
Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie Lex Bunnik
De Verwondering 37
3823 HB Amersfoort‎

Neem gerust telefonisch contact met ons op via:
Praktijk: 033-4551101
Mobiel: 06-51880632

Om de behandelingen niet onnodig te verstoren, krijgt u soms een voicemailbericht te horen.
Indien u het antwoordapparaat inspreekt, wordt u gegarandeerd diezelfde dag teruggebeld.

 

Bereikbaarheid:

Gezondzijncentrum Praktijk Kaki op de Verwondering 37 in Amersfoort is gevestigd in de onder architectuur
gebouwde wijk Kattenbroek, welke grenst aan de A1. Stedenbouwkundig architect Ashok Bhalotra wilde
een gezonde, veilige en vrolijke omgeving, waar mensen zich thuis voelen en kriebels krijgen om te dromen.

 

Met de auto

 

Gebruik ANWB-Routeplanner om de snelste route te bepalen. Kies daarbij de De Verwondering 37 als bestemming.

Komende vanaf de richting Apeldoorn of Amsterdam, neem afslag 13 op de A1, Amersfoort-Noord. Toon routepunt op grote kaart :

Aan einde afrit, sla af naar Rondweg-Noord Calveen. Mc Donalds ligt dan rechts.

Na 880 meter Sla linksaf bij 3e stoplicht Kattenbroek, Jonkvrouw Foeytweg.

Na 230 meter Neem de derde afslag op de rotonde naar de Laan Der Hoven.

Na 500 meter Sla 2e straat linksaf naar Hooglied.

Na 100 meter Sla rechtsaf bij T-splitsing naar De Verwondering.

Na 100 meter aan het einde op de hoek aankomst op De Verwondering 37, Amersfoort

 

Parkeren

 

U kunt uw auto gratis parkeren in de directe omgeving van de praktijk.

 

Openbaar vervoer

 

U kunt gebruik maken van de OV-reisplanner: www.9292ov.nl

De Verwondering 37 is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf het NS-station Amersfoort en Amersfoort-Schothorst rijdt buslijn 4 (Vervoerder Connexxion) naar bushalte De Ontmoeting in de wijk Kattenbroek.

Stap 1

Stadsbus 4 (richting Kattenbroek)

Stap op bij Bushalte Station Schothorst, Amersfoort Stap uit in Kattenbroek bij Bushalte De Ontmoeting, Amersfoort

Stap 2

Lopen (4 minuten)

Vertrek: Bushalte De Ontmoeting, Amersfoort

Let goed op – mogelijk zijn er niet overal trottoirs of wandelpaden langs deze route.

1. Ga in westelijke richting op Amerikaring naar Dopheide

2. Sla linksaf naar Dopheide over het bruggetje

3. Sla 3e pad rechtsaf naar Zenegroen, net voorbij de school.

4. Aan het einde, rechts op de hoek, bent u gearriveerd op De Verwondering 37.

 

Disclaimer
 
De website www.praktijkkaki.nl is een initiatief van Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching Lex Bunnik, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 52179672.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken en gebruiken van de website van Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching Lex Bunnik, evenals alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die u op of via deze website verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie).

Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching Lex Bunnik neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, echter kan Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching Lex Bunnik niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunt u verder geen rechten aan ontlenen. Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching Lex Bunnik is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching Lex Bunnik. Bovendien is Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching Lex Bunnik niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor Elektronische communicatie en transmissie van virussen.

Links naar en van andere websites
Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching Lex Bunnik is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching Lex Bunnik.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berust bij Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching Lex Bunnik of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching Lex Bunnik. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching Lex Bunnik.

Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching Lex Bunnik behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

 

Privacyverklaring
 

Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching, gevestigd aan De Verwondering 37 3823 HB Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Lex Bunnik is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching. Hij is te bereiken via:
www.praktijkkaki.nl
De Verwondering 37
3823 HB Amersfoort
+31334551101
bunnik59@planet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bunnik59@planet.nl Dan verwijderen wij deze informatie.
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk bepaald (minstens 15 jaar voor medische gegevens) of strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bunnik59@planet.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Kaki voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Natuurgeneeskunde en Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bunnik59@planet.nl.